Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
08/TB-HĐTD30/03/2021Phòng GD & ĐT Tam NôngThông báo trúng tuyển viên chức giáo dục năm 2021 Tải về
31/KHCL-THCSPT12/05/2020Phòng GD & ĐT Tam NôngChiến lược phát triển trưởng THCS Phú Thọ giai đoạn 2020-2025 Tải về
687/TB-UBND25/12/2020Phòng GD & ĐT Tam NôngThông báo tuyển dụng giáo viên năm 2020 Tải về
1720/QĐ-UBND15/12/2020Phòng GD & ĐT Tam NôngKế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2020 Tải về
3819/BTP15/10/2020Phòng GD & ĐT Tam NôngThể lê cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2020 Tải về
804/QĐ-UBND-HC18/07/2017THCS Phú CườngQUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
59/2012/TT-BGDĐT18/02/2013Tiểu học Hòa Bình 2Thông tư 59 về xây dựng trường chuẩn quốc gia Tải về
119/07/2017THCS Phú CườngKẾ HOẠCH TẬP HUẤN EPORTAL Tải về
03/BGDĐT06/11/2016Tiểu học Phú ĐứcVĂN BẢN 03 VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC Tải về
Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền năm học 2020 - 2021 Tải về
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG NĂM HỌC 2020 -2021 Tải về
KẾ HOẠCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2020 - 2021 Tải về
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC THỂ CHẤT Tải về
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2020 - 2021 Tải về
KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020 - 2021 Tải về
KẾ HOẠCH AN TOÀN TRƯỜNG HỌC NĂM 2020 Tải về
KẾ HOẠCH THI ĐUA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 2020 Tải về
MN HOA SENBÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KĐCLGD Tải về
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA Tải về
MN HOA SENQUY CHẾ DÂN CHỦ Tải về
MN HOA SENNỘI QUY CƠ QUAN Tải về
MN HOA SENQUY CHẾ VĂN HÓA CÔNG SỞ Tải về
MN HOA SENQUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG HỌC Tải về