Trường Mầm non Hoa Sen được thành lập theo quyết định số 72/QĐ-UB ND ngày 23/8/2017 trên cơ sở tách từ các điểm lẻ của Trường Mầm non Phú Cường. Trường mở được 08 lớp MG với tổng số học sinh 195/86 nữ, Tổng số CB – GV – NV là 14 người. Nhờ vào sự quan tâm của các cấp, BĐD CMHS và sự nổ lực của CB-GV-NV trong trường nên từ khi thành lập trường đến nay nhà trường đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục của địa phương, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên đạt vững mạnh. Trước yêu cầu thực tiễn về nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ nhà trường đã triển khai công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục nhà trường theo tinh thần Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành qui định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.

Trường Mầm non Hoa Sen được thuộc trường hạng I, có cơ cấu tổ chức bộ máy theo đúng quy định của Điều lệ trường MN: Có Ban giám hiệu gồm 01 Hiệu trưởng và 02 phó Hiệu trưởng. Có Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật; Chi bộ và tổ chức công đoàn ghép với trường Mầm non Phú Cường; có 01 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng, có Hội đồng trường hoạt động theo quy định. Có 08 lớp, định biên 25 trẻ/lớp, tỷ lệ 01 giáo viên /01 lớp, có 08 lớp học 2 buổi/ ngày theo quy định của Điều lệ trường MN. Các tổ chức Công đoàn, Chi đoàn hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo và công tác bồi dưỡng giáo viên, nhân viên nhằm để nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường.

Trường mầm non Hoa Sen có 05 điểm, 01 điểm chính và 04 điểm lẻ có đủ cơ cấu tổ chức bộ máy theo quy định của Điều lệ trường mầm non. Lãnh đạo nhà trường luôn thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, quản lý toàn bộ các hoạt động của nhà trường theo kế hoạch theo sự chỉ đạo của cấp trên. Làm việc khoa học, nhiệt tình, năng động, sáng tạo, trách nhiệm cao với công việc được giao. Tổ chuyên môn của nhà trường có kiểm tra, đánh giá chất lượng về hiệu quả hoạt động giáo dục của các thành viên trong tổ. Tổ chức bồi dưỡng có hiệu quả về chuyên môn, nghiệp vụ cho các thành viên trong tổ theo kế hoạch chung của trường. Trẻ đến trường được phân chia theo đúng độ tuổi, được ăn bán trú và học 2 buổi/ ngày.

Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, của ngành và của địa phương, thực hiện tốt công tác quản lý chuyên môn, quản lý
tài chính, tài sản.

Tổ chức khám sức khỏe cho trẻ và cán bộ, giáo viên, nhân viên theo đúng quy định, tổ chức tốt vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, thực hiện tốt công tác y tế trường học.

Công tác phòng chống tai nạn thương tích, ANTT, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ và cán bộ, giáo viên, nhân viên được thực hiện tốt.

Nhà trường tổ chức tốt các hoạt động lễ hội, văn nghệ, vui chơi phù hợp với điều kiện của địa phương. Trường Mầm non Hoa Sen luôn bám sát các nội dung của tiêu chuẩn, có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

Nhà trường thực hiện đúng việc thu chi, quyết toán theo quy định và quản lý chặt chẽ nguồn tài chính, luôn công khai minh bạch rõ ràng trên bảng tin của trường, bảng những điều cán bộ-giáo viên-nhân viên cần biết công a) Nhà trường thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ theo văn bản số 04/VBHN-BGDĐT Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2015 Quyết định ban hành Điều lệ trường Mầm non: Hồ sơ quản lí trẻ em; hồ sơ quản lý chuyên môn; hồ sơ quản lý bán trú; hồ sơ quản lí nhân sự; sổ lưu trữ các văn bản, công văn; hồ sơ quản lý tài sản, cơ sở vật chất, tài chính.