Tổ Chức Cho Trẻ Mẫu Giáo 5 Tuổi Tham Quan Trường Tiểu Học

TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN Tổ Chức Cho Trẻ Mẫu Giáo 5 Tuổi Tham Quan Trường Tiểu Học

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019, nhằm tạo cho trẻ Mẫu giáo 5 tuổi được tham quan trường tiểu học, được giao lưu với các anh chị và làm quen với môi trường học tập mới.

Ban giám hiệu Trường Mầm non Hoa Sen xây dựng kế hoạch phối hợp với Trường Tiểu học Phú Cường A tổ chức cho trẻ Lớp Lá 1 giao lưu với các anh chị lớp Một.

IMG_1555637519615_1556245225965

Qua đó các cháu được giáo viên giới thiệu các đồ dùng, dụng cụ học tập của anh chị, Cô còn hướng dẫn cho các cháu một số thiết bị dạy học, cho trẻ làm quen với phấn, bảng… Các cháu rất thích thú và tự tin giao tiếp với anh chị. Đây chính là tiền đề quan trọng nhằm bước đầu tạo cho các cháu có tâm thế tốt khi chuẩn bị bước vào lớp Một.