Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan!

Hoạt động trải nghiệm “tham quan Trường tiểu học” của các cháu 5 – 6 tuổi Trường mầm non Hoa Sen

Sinh hoạt Tổ chuyên môn – Trường Mầm non Hoa Sen

Trường Mầm non Hoa Sen tham quan Trường TH Phú Cường 2

Trường mầm non Hoa Sen phối hợp Hệ thống trung tâm ngoại ngữ Anh Việt Á tổ chức buổi ngoại khóa tiếng anh cho trẻ

Hội thi của bé cấp huyện năm học 2023 – 2024

Trường mầm non Hoa Sen tổng kết hội thi của bé cấp cơ sở năm học 2023 – 2024 và Trao quà cây mùa xuân cho các bé.

Trường Mầm non Hoa Sen thực hiện mô hình “Kể chuyện về Bác Hồ”

Trường Mầm non Hoa Sen tham gia hội thi “Văn nghệ quần chúng”

welcome mam non 1