Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan!

Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Trường Mầm non Hoa Sen

Trường mầm non Hoa Sen – Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy.

Trường mầm non Hoa Sen tham gia “Hội thảo sinh hoạt Câu lạc bộ cha mẹ và công tác phòng, chống tai nạn thương tích tại các trường mầm non”

Trường Mầm non Hoa Sen tham gia tập huấn “Nâng cao năng lực cho Cán bộ quản lý và giáo viên mầm non”

TRƯỜNG MN HOA SEN – TỔ CHỨC HỌP MẶT KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022-2023

Hội nghị “Tổng kết Hội đồng chuyên môn cấp huyện” năm học 2021-2022

Hội thi ” Trang trí lớp đẹp” năm học 2022-2023

welcome mam non 1