Đại Hội LHTN Việt Nam Xã Phú Cường Lần Thứ V Nhiệm Kỳ 2019 – 2024

Sáng ngày 22 tháng 03 năm 2019, Hội liên hiệp thanh niên (LHTN) xã Phú Cường đã tổ chức Đại hội LHTN Việt Nam lần thứ V nhiệm kỳ 2019 – 2024 thông qua một số nội dung:

Báo cáo công tác điều hành của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Phú Cường khóa IV nhiệm kỳ 2014 – 2019:

Thông qua kết quả triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” về công tác tuyên truyền, phổ biến phong trào đến với thanh niên. Vận động thanh niên thi đua rèn luyện học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vận động thanh niên thi đua cống hiến, thanh niên xung kích tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường, thanh niên xung phong và bảo vệ tổ quốc. Vận động thanh niên sống có trách nhiệm, thanh niên thi đua lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, thanh niên tham gia xây dựng các tổ chức của thanh niên.

Báo cáo tham luận về công tác phối hợp tuyên truyền vận động có hiệu quả trong việc đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Hiệp thương chọn cử Uỷ ban hội xã khóa V và bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Uỷ ban hội xã khóa V nhiệm kỳ 2019 – 2014.

IMG_20190322_102845 (1)

Hiệp thương chọn cử đoàn đại biểu dự đại hội LHTN Việt Nam huyện lần thứ V nhiệm kỳ 2019 – 2014

Nghị quyết Đại hội Đại biểu LHTN Việt Nam xã Phú Cường lần V nhiệm kỳ 2014 – 2019 thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nghi quyết đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2014 – 2019 và phương hướng công tác hội và phong trào thanh niên lần thứ V nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã Phú Cường trình đại hội bao gồm 3 mục tiêu và 10 chỉ tiêu cơ bản nhiêm kỳ 2019 -2024.

Với khẩu hiệu: “Thanh niên xã Phú Cường bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, tình nguyện, hội nhập và phát triển”

Đại hội đại biểu hội lien hiệp thanh niên Việt Nam xã Phú Cường lần thứ V kêu gọi tất cả cán bộ hội viên thanh niên trong xã tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ tích cực thi đua trên mọi lĩnh vực, hăng hái thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần V của hội, đưa công tác hội và phong trào thanh niên của xã phát triển lên tầm cao mới góp phần tham gia xây dựng văn hóa nông thôn mới.