ĐÓN ĐOÀN KIỂM TRA XANH – SẠCH – ĐẸP NĂM HỌC 2019-2020

 

Thực hiện Quyết định Số 18/QĐ-PGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tam Nông Về việc kiểm tra công nhận lại trường đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp Đợt 2, năm học 2019 – 2020. Vào lúc 14h phút, ngày 11/02/2020 tại Trường Mầm non Hoa Sen đã đón đoàn kiểm tra Xanh – Sạch – Đẹp của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Sau khi được các thành viên trong đoàn kiểm tra tư vấn, hướng dẫn nhằm khắc phục một số hạn chế theo các nội dung của phiếu chấm điểm để nhà trường tiếp tục hoàn thiện và đón đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo và giữa tháng 3/2020.

Qua kết quả kiểm tra, đánh giá xếp loại (Kèm theo phiếu chấm điểm)

Trường được đánh giá đạt: 46,5/50. Điểm cộng:  3,5/07 điểm.

* So với tiêu chuẩn:

+ Đủ: 03 tiêu chuẩn

+ Thiếu: 00 tiêu chuẩn

+ Khống chế: không

TC1: 9,5/10 (7/10), TC3: 10/10 (8/10), TC5: 14/16 (10/16)

– Kết quả: Trường Mầm non Hoa Sen đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp

4b4eef1c0481ad4593e3fc994b32ed92